Erbjudande: Workshop- affärsstrategi- för ett företag.
Workshop-affärsstrategi-för små företag i Skåne

Erbjudande: Workshop- affärsstrategi- för ett företag.

Känn glädje och delaktighet att gemensamt ta fram en affärsstrategi!

Workshopen är för ett företag i Skåne som vill komma fram till en grov affärsstrategi under en dag. Detta sker tillsammans med 8 personer som är väl insatta i företaget och/eller dess bransch. 

Mål: Alla 8 deltagare har förberett sig, vissa har skickat in material innan. Man kommer till workshopen och deltar aktivt. Efter en dag finns en bra dokumentation som stöd för verksamheten. Dokumentationen inkluderar analys om styrkor/svagheter och möjligheter/hot.

Effekt: Delaktighet och gemenskap och en plan att arbeta efter. Efter mötet kommer alla som deltagit att ha samma bild av verksamheten och har även bidragit till den plan som kommit fram. Detta skapar förståelse och engagemang.

Företaget: 0-9 anställda, inte över 18 miljoner i omsättning och beläget i en ort med max 3000 invånare i Skåne.

Kursledaren Marie Tiljander är marknadsinspiratör med fokus på varumärke och närproducerat. Marie har lång erfarenhet från ett större livsmedelsföretag i Skåne och driver idag Tiljander Marknad & Kommunikation.

Du kan även anmäla dig till kursen i den öppna katalogen på jordbruksverket.se 

Kontakt: Marie Tiljander, marie@tiljander.com, 070-6900101

Datum: 1 juni (förslag)

Plats: På företaget eller på en närliggande kursgård

Kostnad: 800 kr + moms /deltagare

Sista anmälningsdag: 20 maj för 1 juni.