VÅRA
TJÄNSTER

Tiljander Marknad och Kommunikation är ett företag med fokus på närodlat och närproducerat. Vi hjälper till att öka tillgängligheten av skånska råvaror och produkter i butiker och på restauranger. Våra kunder är företag, gårdar och producenter i Skåne.

Projektledning

Vi är din samarbetspartner när du behöver hjälp i ett kortare eller längre marknadsprojekt. Vi går in som projektledare eller som stöd till din projektledare. Det kan gälla en produktlansering, designförändring, marknadsföring eller rådgivning om varumärkesbyggande.

Marknadsföring

Efter marknadsanalys fastställs en marknadsstrategi och en åtgärdsplan. Beroende på överenskommelse kan vi ta ansvar för marknadsföringen såsom annonsering, förpackningsdesign och event.

Recept- och inspirationsfoldrar

Vi tar ett helhetsansvar vid framtagning av en recept- och inspirationsfoldrar som exempelvis att ge förslag på utformning beroende på placering i butik, kontakt med kockar och har kontakt med tryckeri.

Uppsökande verksamhet/konsulent

Besöker butiker och restauranger i syfte att sälja mer närodlade varor och se på utvecklingspotentialen.