Tiljander Marknad & Kommunikations integritetspolicy

Den 25 maj får träder GDPR i kraft i Europa. Det är en ny lag som ökar din kontroll över dina personuppgifter och stärker din integritet. Integritetspolicyn beskriver vilka personuppgifter som Tiljander Marknad och Kommunikation hanterar, för vilka ändamål, dina rättigheter och hur du kontaktar oss om du vill ändra eller ta bort dina uppgifter. Behandling av dina personuppgifter regleras av EU:s General Data Protection Policy.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN

Vilka personuppgifter vi samlar in, hur gör vi det och till vilket ändamål

Tiljander Marknad & Kommunikation sparar kontaktuppgifter till bland annat våra partner, våra olika nätverk och de som kontaktar oss för information över tid. Kontaktuppgifter är bland annat namn, e-postadress, adress och telefonnummer. Vi använder kontaktuppgifterna främst för att skicka ut mail och inbjudningar till evenemang som vi organiserar.

Hur länge vi sparar personuppgifter

Vi sparar personuppgifter så länge det finns ett uppenbart behov.

Vår lagliga grund för att behandla personuppgifter

För nuvarande kontaktlista gäller intresseavvägning, eftersom vikten av att dela vår information och göra den tillgänglig överväger riskerna för de insamlade personuppgifterna.

Dina rättigheter

Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter som vi har om dig. Du har rätt att begränsa hur dina uppgifter används. Du kan ändra, radera, begära rättelse på hur de används och förs vidare. Det finns en detaljerad förklaring om detta hos Datainspektionen: https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/personuppgiftslagen/

Vänligen kontakta oss om du vill utöva någon av dessa rättigheter.

Hur vi använder bilder

All användning av bildmaterial – publicering på webben och i sociala kanaleroch annat sker med utgångspunkt i intresseavvägning. För det krävs att Tiljander Marknad & Kommunikations intresse av att publicera bilder för att exempelvis visa upp vår verksamhet väger tyngre än det intresse personerna på bilderna har av skydd för sina personuppgifter. Den som inte vill vara med på bild har rätt att avstå.

Om du har frågor kan du kontakta oss i första hand via marie@tiljander.com.

Marie Tiljander
Ägare och VD

Cookies

Den här webbplatsen använder cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på besökarens dator. Den typen av cookies som vi använder kallas sessionscookies och används av rent tekniska skäl för att du skall kunna använda webbplatsen på bästa sätt och för att registrera besöksstatistik. Du kan stänga av användningen av cookies i webbläsarens inställningar. Enligt lagen om elektronisk kommunikation (trädde i kraft den 25 juli 2003) ska alla som besöker webbplatser informeras om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa cookies används till och hur cookies kan undvikas.

Du kan läsa mer om cookies på Post- och Telestyrelsens webbplats