INSPIRATION

Inspiration från gårdar i Skåne.

Lokalproducerat – Konsumenternas val

Vi vet att konsumenter uppskattar lokalproducerade och/eller ekologiska råvaror och väljer ofta dessa varor om de finns i butikerna. Konsumenter vill gärna stötta lokalproduktion. Man upplever att råvarorna är färskare och det är bättre för miljön. (Källa: YouGov Food&Health 2015)

Många konsumenter kör även direkt till gårdarna i Skåne eller köper på Bondens egen marknad.

Genom att samarbeta med Tiljander Marknad och Kommunikation kan vi tillsammans ta fram inspirations- och receptfoldrar för butiker och restauranger.

Välkommen att kontakta oss!