En inspirerande dag på Övedskloster!

En inspirerande dag på Övedskloster!

Idag, i ”Smaka på Skånes” regi,  träffades odlare/producenter, resursföretag och butiker för att diskutera hur vi tillsammans kan öka försäljningen av närproducerade varor i butiken. Det var mycket intressant och lärorikt. Vi fick gemensamt ta del av varandras historia och höra vilka utmaningar vi står inför. Tack Anna på Smaka på Skåne